دسته: فنی و مهندسی

پاورپوینت گلکاری 0

پاورپوینت گلکاری

پاورپوینت گلکاری             نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۱۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: اشک تمساح(بریوفیلوم) نوع دیگری از کالانگوئه به بریوفیلوم مشهور است- تنها گیاهی است که...

پاورپوینت گیاه شناسی 0

پاورپوینت گیاه شناسی

پاورپوینت گیاه شناسی               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۸۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ذخاير غذائى مواد آلى ذخيره شده براى شروع رشد ضرورى است. مطالعاتى...

پاورپوینت گیاه شناسی 0

پاورپوینت گیاه شناسی

پاورپوینت گیاه شناسی               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۸۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تغييرات ديواره سلولي در هر يك از بخشهاي تشكيل دهنده ديوارة سلولي...

پاورپوینت گیاه خواری و سبزیجات 0

پاورپوینت گیاه خواری و سبزیجات

پاورپوینت گیاه خواری و سبزیجات               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۷۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: يک گياهخوار کسي است که از رژيم غذايي که شامل...

پاورپوینت آشنایی با تعدادی از گیاهان دارویی مرتعی 0

پاورپوینت آشنایی با تعدادی از گیاهان دارویی مرتعی

پاورپوینت آشنایی با تعدادی از گیاهان دارویی مرتعی               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۷۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: شاه بلوط درختي است بلند با چوبي...

پاورپوینت سموم و تقسیم بندی انواع سموم 0

پاورپوینت سموم و تقسیم بندی انواع سموم

پاورپوینت سموم و تقسیم بندی انواع سموم               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۶۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: DDT و مشتقات آن : DDT را معمولاً...

پاورپوینت روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی 0

پاورپوینت روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی

پاورپوینت روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۱۹ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: د-متغيرهاي وابسته؛ متغيرهايي كه، در جريان يك تحقيق متاثر...

پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای 0

پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۶۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تمام ذراتی که اندازه آنها از یک دهم...

پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی 0

پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۷۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: نانو از یک کلمه یونانی (کوتوله )یا (به معنای چیزی...

پاورپوینت پرورش قارچ خوراكي 0

پاورپوینت پرورش قارچ خوراكي

پاورپوینت پرورش قارچ خوراكي               نوع فایل: power point قابل ویرایش ۶۳ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ساختمان قارچ: هيف : قارچها داراي اندامي به نام ريسه (هيف)...