بایگانی‌ها علوم تربیتی - بانک مقالات و پروژه های آماده

دسته: علوم تربیتی

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر،گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵) 0

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر،گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵)

عنوان فایل :  پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر،گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵) قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر،گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵)  را از سایت جامع...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۸۱ سوالی (mslq) 0

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۸۱ سوالی (mslq)

عنوان فایل :  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۸۱ سوالی (mslq) قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۸۱ سوالی (mslq)  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq) 0

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq)

عنوان فایل :  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq) قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq)  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت...

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) 0

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

عنوان فایل :  پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  پرسشنامه...

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک VARK 0

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک VARK

عنوان فایل :  پرسشنامه سبک های یادگیری وارک VARK قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه سبک های یادگیری وارک VARK  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  پرسشنامه...

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان 0

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

عنوان فایل :  پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت...

پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (۲۰۰۹) 0

پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (۲۰۰۹)

عنوان فایل :  پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (۲۰۰۹) قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (۲۰۰۹)  را از سایت جامع یوزر فایل...

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان 0

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

عنوان فایل :  پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان  بر...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی – ۲۲ سوالی 0

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی – ۲۲ سوالی

عنوان فایل :  پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی – ۲۲ سوالی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی – ۲۲ سوالی  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  پرسشنامه...

پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی زیمرمن و پونز SRLIS 0

پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی زیمرمن و پونز SRLIS

عنوان فایل :  پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی زیمرمن و پونز SRLIS قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی زیمرمن و پونز SRLIS  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت...