دسته: صنایع

کمینه سازی بیشینه زمان تکمیل مسئله زمان بندی کارگاهی باز دو ماشینه با زمان انتظار صفر بین ماشین ها 0

کمینه سازی بیشینه زمان تکمیل مسئله زمان بندی کارگاهی باز دو ماشینه با زمان انتظار صفر بین ماشین ها

عنوان فایل :  کمینه سازی بیشینه زمان تکمیل مسئله زمان بندی کارگاهی باز دو ماشینه با زمان انتظار صفر بین ماشین ها قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل کمینه سازی بیشینه زمان تکمیل...

رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا بر اساس نقاط ایده آل مثبت و منفی 0

رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا بر اساس نقاط ایده آل مثبت و منفی

عنوان فایل :  رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا بر اساس نقاط ایده آل مثبت و منفی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا بر اساس نقاط ایده...

آموزش نرم افزار گمز 0

آموزش نرم افزار گمز

عنوان فایل :  آموزش نرم افزار گمز قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل آموزش نرم افزار گمز  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  آموزش نرم افزار گمز  بر...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماشین ابزار و روش های تولید ۱ در ۶۸ اسلاید 0

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماشین ابزار و روش های تولید ۱ در ۶۸ اسلاید

عنوان فایل :  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماشین ابزار و روش های تولید ۱ در ۶۸ اسلاید قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماشین ابزار...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماشین ابزار و روش های تولید ۲ در ۱۰۵ اسلاید 0

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماشین ابزار و روش های تولید ۲ در ۱۰۵ اسلاید

عنوان فایل :  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماشین ابزار و روش های تولید ۲ در ۱۰۵ اسلاید قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماشین ابزار...

پروژه کنترل کیفیت آماری 0

پروژه کنترل کیفیت آماری

عنوان فایل :  پروژه کنترل کیفیت آماری قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پروژه کنترل کیفیت آماری  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  پروژه کنترل کیفیت آماری  بر...

مقاله رنگها در صنایع غذایی 0

مقاله رنگها در صنایع غذایی

عنوان فایل :  مقاله رنگها در صنایع غذایی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مقاله رنگها در صنایع غذایی  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  مقاله رنگها در...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم و نگرش سیستمی در ۳۴ اسلاید 0

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم و نگرش سیستمی در ۳۴ اسلاید

عنوان فایل :  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم و نگرش سیستمی در ۳۴ اسلاید قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم و نگرش سیستمی در...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها در ۵۸ اسلاید 0

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها در ۵۸ اسلاید

عنوان فایل :  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها در ۵۸ اسلاید قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مراحل تجزیه و...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مفاهیم کلی سازماندهی در ۲۸ اسلاید 0

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مفاهیم کلی سازماندهی در ۲۸ اسلاید

عنوان فایل :  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مفاهیم کلی سازماندهی در ۲۸ اسلاید قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مفاهیم کلی...