بایگانی‌ها شیمی - بانک مقالات و پروژه های آماده

دسته: شیمی

Heinemann chemistry 2 0

Heinemann chemistry 2

عنوان فایل :  Heinemann chemistry 2 قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل Heinemann chemistry 2  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  Heinemann chemistry 2  بر روی 〈 جزئیات...

پاورپوینت محاسبات لامبدا 0

پاورپوینت محاسبات لامبدا

عنوان فایل :  پاورپوینت محاسبات لامبدا قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پاورپوینت محاسبات لامبدا  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  پاورپوینت محاسبات لامبدا  بر روی 〈 جزئیات...

مطالعه اثرات استريو الكتروني بر روي رفتار صورت بندي هاي  محوري و استوايي تركيب ۲ – متوكسي تترا هيدروپيران و آنالوگ هاي حاوي اتم هاي سولفور و سلنيم با 0

مطالعه اثرات استريو الكتروني بر روي رفتار صورت بندي هاي محوري و استوايي تركيب ۲ – متوكسي تترا هيدروپيران و آنالوگ هاي حاوي اتم هاي سولفور و سلنيم با

عنوان فایل :  مطالعه اثرات استريو الكتروني بر روي رفتار صورت بندي هاي محوري و استوايي تركيب ۲ – متوكسي تترا هيدروپيران و آنالوگ هاي حاوي اتم هاي سولفور و سلنيم با قالب فایل : فشرده شده با...

مطالعه ترموديناميكي جذب برخي يون هاي فلزي بر روي برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن… 0

مطالعه ترموديناميكي جذب برخي يون هاي فلزي بر روي برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن…

عنوان فایل :  مطالعه ترموديناميكي جذب برخي يون هاي فلزي بر روي برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مطالعه ترموديناميكي جذب برخي يون هاي فلزي بر...

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان… 0

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان…

عنوان فایل :  مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان…  را از سایت جامع یوزر فایل...

مطالعه حذف ۲-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید… 0

مطالعه حذف ۲-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید…

عنوان فایل :  مطالعه حذف ۲-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مطالعه حذف ۲-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید…  را از سایت جامع یوزر فایل...

مطالعه سنتیک جذب رنگ برمو فنول قرمز توسط کامپوزیت ایلمینت کبالت پلیمر … 0

مطالعه سنتیک جذب رنگ برمو فنول قرمز توسط کامپوزیت ایلمینت کبالت پلیمر …

عنوان فایل :  مطالعه سنتیک جذب رنگ برمو فنول قرمز توسط کامپوزیت ایلمینت کبالت پلیمر … قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مطالعه سنتیک جذب رنگ برمو فنول قرمز توسط کامپوزیت ایلمینت کبالت...

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده… 0

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده…

عنوان فایل :  مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده…  را از...

مطالعه وابستگی کمی ساختار فعالیت سری پیریمیدینو پیریمیدین ها به عنوان داروهای ضد دیابت… 0

مطالعه وابستگی کمی ساختار فعالیت سری پیریمیدینو پیریمیدین ها به عنوان داروهای ضد دیابت…

عنوان فایل :  مطالعه وابستگی کمی ساختار فعالیت سری پیریمیدینو پیریمیدین ها به عنوان داروهای ضد دیابت… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مطالعه وابستگی کمی ساختار فعالیت سری پیریمیدینو پیریمیدین ها به...

مطالعه ی UV  Visible تشکیل گونهی Mn اکسو توسط منگنز (III) تترا فنیل پورفیرین استات در حضور اوره هیدروژن پروکسید، هالیدها و برخی از دهنده های نیترو 0

مطالعه ی UV Visible تشکیل گونهی Mn اکسو توسط منگنز (III) تترا فنیل پورفیرین استات در حضور اوره هیدروژن پروکسید، هالیدها و برخی از دهنده های نیترو

عنوان فایل :  مطالعه ی UV Visible تشکیل گونهی Mn اکسو توسط منگنز (III) تترا فنیل پورفیرین استات در حضور اوره هیدروژن پروکسید، هالیدها و برخی از دهنده های نیترو قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار...