دسته: زبان خارجه

کتاب تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی  فاطمه جان احمدی 0

کتاب تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی فاطمه جان احمدی

عنوان فایل :  کتاب تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی فاطمه جان احمدی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل کتاب تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی فاطمه جان احمدی  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می...

Applied Linguistics in the Middle East and North Africa: Current Practices and Future Directions 0

Applied Linguistics in the Middle East and North Africa: Current Practices and Future Directions

عنوان فایل :  Applied Linguistics in the Middle East and North Africa: Current Practices and Future Directions قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل Applied Linguistics in the Middle East and North Africa: Current...

افعال ایتالیایی. مجموعه سه کتاب معروف در زمینه آموزش و تمرین افعال ایتالیایی 0

افعال ایتالیایی. مجموعه سه کتاب معروف در زمینه آموزش و تمرین افعال ایتالیایی

عنوان فایل :  افعال ایتالیایی. مجموعه سه کتاب معروف در زمینه آموزش و تمرین افعال ایتالیایی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل افعال ایتالیایی. مجموعه سه کتاب معروف در زمینه آموزش و تمرین...

دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند 0

دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند

عنوان فایل :  دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه رابطه بین...

دانلود پاور پوینت داستان انگلیسی با ترجمه 0

دانلود پاور پوینت داستان انگلیسی با ترجمه

عنوان فایل :  دانلود پاور پوینت داستان انگلیسی با ترجمه قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل دانلود پاور پوینت داستان انگلیسی با ترجمه  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت...

Materials and Methods in ELT – منبع اصلی برای تهیه و تدوین مطالب درسی.ارشد آموزش زبان انگلیسی 0

Materials and Methods in ELT – منبع اصلی برای تهیه و تدوین مطالب درسی.ارشد آموزش زبان انگلیسی

عنوان فایل :  Materials and Methods in ELT – منبع اصلی برای تهیه و تدوین مطالب درسی.ارشد آموزش زبان انگلیسی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل Materials and Methods in ELT – منبع...

Materials and Methods in ELT – منبع اصلی برای تهیه و تدوین مطالب درسی.ارشد آموزش زبان انگلیسی 0

Materials and Methods in ELT – منبع اصلی برای تهیه و تدوین مطالب درسی.ارشد آموزش زبان انگلیسی

عنوان فایل :  Materials and Methods in ELT – منبع اصلی برای تهیه و تدوین مطالب درسی.ارشد آموزش زبان انگلیسی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل Materials and Methods in ELT – منبع...

نرم افزار دیکشنری کمبریج پیشرفته 0

نرم افزار دیکشنری کمبریج پیشرفته

عنوان فایل :  نرم افزار دیکشنری کمبریج پیشرفته قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل نرم افزار دیکشنری کمبریج پیشرفته  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  نرم افزار دیکشنری...

کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما 0

کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما

عنوان فایل :  کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  کتاب...

دانلود نمونه سوالات امتحانی دانش خانواده و جمعیت "کاملترین مجموعه" 0

دانلود نمونه سوالات امتحانی دانش خانواده و جمعیت "کاملترین مجموعه"

عنوان فایل :  دانلود نمونه سوالات امتحانی دانش خانواده و جمعیت "کاملترین مجموعه" قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل دانلود نمونه سوالات امتحانی دانش خانواده و جمعیت "کاملترین مجموعه"  را از سایت جامع...