بایگانی‌ها جغرافیا - بانک مقالات و پروژه های آماده

دسته: جغرافیا

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران  در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران 0

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران

عنوان فایل :  ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از...

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های  زمین شناسی و کنترل کننده های ساختاری، عباس آباد،شمال خاوری سمنان 0

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی و کنترل کننده های ساختاری، عباس آباد،شمال خاوری سمنان

عنوان فایل :  مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی و کنترل کننده های ساختاری، عباس آباد،شمال خاوری سمنان قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مدل زایشی...

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس  روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر 0

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر

عنوان فایل :  مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل...

پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه ۱:۲۵۰۰۰ مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها 0

پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه ۱:۲۵۰۰۰ مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها

عنوان فایل :  پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه ۱:۲۵۰۰۰ مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل...

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه  ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین ) 0

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )

عنوان فایل :  پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین ) قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه (...

ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اسدآباد با نگرشي ويژه به متابازيت هاي منطقه……. 0

ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اسدآباد با نگرشي ويژه به متابازيت هاي منطقه…….

عنوان فایل :  ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اسدآباد با نگرشي ويژه به متابازيت هاي منطقه……. قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب...

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)….. 0

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)…..

عنوان فایل :  بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)….. قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو...

بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان…. 0

بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان….

عنوان فایل :  بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان…. قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان….  را از...

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت… 0

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت…

عنوان فایل :  پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ...

مقدمه ای بر تفسیر عکس های هوایی و کاربرد آن در منابع طبیعی 0

مقدمه ای بر تفسیر عکس های هوایی و کاربرد آن در منابع طبیعی

عنوان فایل :  مقدمه ای بر تفسیر عکس های هوایی و کاربرد آن در منابع طبیعی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل مقدمه ای بر تفسیر عکس های هوایی و کاربرد آن در...