بایگانی‌ها آموزش و پرورش - بانک مقالات و پروژه های آماده

دسته: آموزش و پرورش

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم سفر به تخت جمشید 0

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم سفر به تخت جمشید

عنوان فایل :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم سفر به تخت جمشید قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم سفر به تخت جمشید  را از سایت جامع...

طرح درس روزانه " اجتواعی پايه چهارم اتتذايی موضوع درس : ًنقشه چیست؟ 0

طرح درس روزانه " اجتواعی پايه چهارم اتتذايی موضوع درس : ًنقشه چیست؟

عنوان فایل :  طرح درس روزانه " اجتواعی پايه چهارم اتتذايی موضوع درس : ًنقشه چیست؟ قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل طرح درس روزانه " اجتواعی پايه چهارم اتتذايی موضوع درس :...

طرح درس ذورانه علوم چهارم ابتدایی فصل مخلوط ها 0

طرح درس ذورانه علوم چهارم ابتدایی فصل مخلوط ها

عنوان فایل :  طرح درس ذورانه علوم چهارم ابتدایی فصل مخلوط ها قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل طرح درس ذورانه علوم چهارم ابتدایی فصل مخلوط ها  را از سایت جامع یوزر فایل...

طرح درس روزانه ریاضی  ماشین های ورودی خروجی 0

طرح درس روزانه ریاضی ماشین های ورودی خروجی

عنوان فایل :  طرح درس روزانه ریاضی ماشین های ورودی خروجی قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل طرح درس روزانه ریاضی ماشین های ورودی خروجی  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می...

گزارش مصور اجراي طرح کرامت پایه ی پنجم 0

گزارش مصور اجراي طرح کرامت پایه ی پنجم

عنوان فایل :  گزارش مصور اجراي طرح کرامت پایه ی پنجم قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل گزارش مصور اجراي طرح کرامت پایه ی پنجم  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می...

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل یادگیری مبحث کسرها و مفاهیم آن  را برای دانش آموزان کلاس پنجم دبستان برطرف نمایم ؟ 0

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل یادگیری مبحث کسرها و مفاهیم آن را برای دانش آموزان کلاس پنجم دبستان برطرف نمایم ؟

عنوان فایل :  اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل یادگیری مبحث کسرها و مفاهیم آن را برای دانش آموزان کلاس پنجم دبستان برطرف نمایم ؟ قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که...

اقدام پژوهی  دبیرتربیت بدنی چگونه توانستم  در کنار تربیت بدنی دانش آموزانی عاری از هر گونه مشکل اخلاقی داشته باشم؟ 0

اقدام پژوهی دبیرتربیت بدنی چگونه توانستم در کنار تربیت بدنی دانش آموزانی عاری از هر گونه مشکل اخلاقی داشته باشم؟

عنوان فایل :  اقدام پژوهی دبیرتربیت بدنی چگونه توانستم در کنار تربیت بدنی دانش آموزانی عاری از هر گونه مشکل اخلاقی داشته باشم؟ قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل اقدام پژوهی دبیرتربیت بدنی...

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم  سطح علمی دانش آموزانم رابا ارزشیابی  های کتبی وشفاهی بالا ببرم؟ 0

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم سطح علمی دانش آموزانم رابا ارزشیابی های کتبی وشفاهی بالا ببرم؟

عنوان فایل :  اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم سطح علمی دانش آموزانم رابا ارزشیابی های کتبی وشفاهی بالا ببرم؟ قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل اقدام پژوهی معلم پایه پنجم...

اقدام پژوهی معلم پایه ششم دبستان چگونه توانستم با استفاده از تخته هوشمند و محتوا سازی دانش آموزان  را به درس خواندن راغب کنم؟ 0

اقدام پژوهی معلم پایه ششم دبستان چگونه توانستم با استفاده از تخته هوشمند و محتوا سازی دانش آموزان را به درس خواندن راغب کنم؟

عنوان فایل :  اقدام پژوهی معلم پایه ششم دبستان چگونه توانستم با استفاده از تخته هوشمند و محتوا سازی دانش آموزان را به درس خواندن راغب کنم؟ قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل...

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم  دانش آموزان کلاسم را به کسب معلومات درس ریاضی علاقه مند نمایم؟ 0

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به کسب معلومات درس ریاضی علاقه مند نمایم؟

عنوان فایل :  اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به کسب معلومات درس ریاضی علاقه مند نمایم؟ قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل اقدام پژوهی معلم پایه...